Služba pro rodiny s dětmi s poruchou dětského autismu

Některé aktivity, projekty přicházejí sami. Vše do sebe zapadá jako puzzle. Nám do našich nabízených služeb postupně začala zapadat služba pro rodiny s dětmi s poruchou dětského autismu.

Níže bychom Vám rádi představili slečnu, která s dětmi a lidmi s poruchou autismus aktivně pracuje již několik let. Lucie Mourková, je tvůrcem myšlenky centra pro „Autíky“. Vřelé díky, že nás napadlo své aktivity a možnosti propojit... >> více o Lucii

Aktuálně nabízíme:

 • Na letní prázdniny připravujeme letní tábory – sledujte fcb a webové stránky
 • Umíme propojit Vás rodiny s „autíkem“ a naše asistentky.
 • Besedy a komunitní kruhy

Co můžete udělat vy pro nás?

Nově vznikající projekt „Autíci doma“

Byl nám nabídnut za symbolickou částku 1,- Kč ročně, objekt č. LV 1616, katastrální území Zruč nad Sázavou. ( viz. Přiložená mapa) Objekt se nachází v klidné části, plné zeleně. Prostory jsou aktuálně před rekonstrukcí.

Díky lidem, kteří vědí a cítí, že je velice náročné pečovat o bytost, která má poruchu autistického spektra. Máme již smluvně přislíbeno cca 40% nákladů pro start provozu. Tyto finance mají ovšem vazbu na závěrečné práce spojené s realizací – např. nákup nábytku, nákup předmětů k činnostem denní potřeby….

Chybí nám tedy cca 60% prvotních nákladů. Staňte se sami architekty a dle svých možností a zájmu… Budeme rádi, za jakoukoliv pomoc. Minulý měsíc se nám dostalo pomoci od majitele stavební firmy, kdy nám na místo „dovezl“ své zaměstnance, kteří nám pomohli objekt vyčistit, tak aby byly prostory připravené na základní stavební úpravy.

Děkujeme za podporu!

Prostředky, přijaté na bankovní účtu 123 – 1136370267/0100, budou transparentně použity pouze pro výdaje spojené se záměrem realizace projektu.

Náš projekt postupně zapojujeme do jednotlivých dotačních výzev z EU fondů, z operačních programů MŠMT a MPSV, věříme v zdárnost našeho záměru.

Nabízíme:

 • Hodinová, celodenní i noční péče pro osoby s PAS
 • Kvalifikované asistentky, s odbornou praxí, a hlavně s láskyplným, tolerantním a trpělivým přístupem
 • pomoc při nácviku sebeobsluhy potřebné k běžnému životu (příprava stravy, osobní hygieny, úklidu, praní atd.)
 • Aktivizace (vč. výletů)
 • Zajištění stravy
 • Terapeutická a sociálně-terapeutická činnost, konkrétně ergoterapie, muzikoterapie, sociálně-terapeutická dílna
 • Součástí programu práce s terapeutkou kineziologie, metoda „One Brain“
 • Možnost využití rodinného terapeuta a psychoterapeuta
 • Doprovodné aktivity: ergoterapie, keramika, muzikoterapie, aromaterapie, arteterapie
 • Zapojení na trh práce: spolupráce s podnikateli napříč obory, propojení s chráněnými dílnami, provoz vlastní chráněné dílny

Rádi bychom poděkovali „Ženy na víně“, za mediální a lidskou podporu, dále jednotlivcům, kteří nezištně přispěchali na pomoc a také Vám všem, se kterými se teprve setkáme.