Další nabídka:

Autíci

Služby pro rodiny s dětmi s poruchou dětského autismu
AUTÍCI

Minikavárna

Prostor pro setkávání, sdílení a komunikaci tváří v tvář, bez předsudků, strachů a obav.. S úsměvem, lehkostí a se štěstím…
MINIKAVÁRNA

Úklid
domácností

Smyslem služby je vzájemná pomoc
ÚKLID DOMÁCNOSTÍ

Údržba domácností

Aneb když je potřeba něco přivrtat 
ÚDRŽBA DOMÁCNOSTÍ