Další nabídka:

Autíci

Služby pro rodiny s dětmi s poruchou dětského autismu

AUTÍCI

Minikavárna

Prostor pro setkávání, sdílení a komunikaci tváří v tvář, bez předsudků, strachů a obav.. S úsměvem, lehkostí a se štěstím…

MINIKAVÁRNA

Úklid
domácností

Smyslem služby je vzájemná pomoc

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ

Údržba domácností

Aneb když je potřeba něco přivrtat 

ÚDRŽBA DOMÁCNOSTÍ