Nabídka LÉTO 2021

LÉTO 2021: Dětský klub

pro žáky I. stupně ZŠ

Služba je nabízena zdarma – plně hrazeno z EU fondu Zaměstnanost: CZ.03.1.51/0.0/0. 0/19_107/0016346.

Služba je nabízena žákům I. stupně ZŠ zdarma. Kapacita zařízení 15 žáků. Zájemci budou přijímání dle data odevzdání vyplněných dokumentů.

Dokumenty k vyplnění

 • Přihláška
 • Prohlášení lékaře
 • Informovaný souhlas
 • Monitorovací list podpořené osoby – oba zákonní zástupci
 • Potvrzení vazba na trh práce podpořené osoby – oba zákonní zástupci

Dokumenty ke stažení ZDE

Máte jakýkoliv dotaz?

Pište, volejte:

 • Lupinek.skolicka@seznam.cz
 • Lucie.lupinek@seznam.cz
 • Rezervace.lupinek@seznam.cz
 • Telefon: +420 774 168 645

 

Červenec - program jednotlivých týdnů

Srpen - program jednotlivých týdnů

LÉTO 2021: Dětské skupiny

pro děti od 12 měsíců do 7 let

Během letních měsíců nás čeká: „Se skřítkem Lupínkem z pohádky do pohádky“

 • Jaké známe pohádky?
 • Léto s Lupínkem
 • Cestujeme křížem krážem po světě
 • Voda, živel i přítel

Cena

Týden v naší dětské skupině je ohodnocen finanční spoluúčastí zákonných zástupců 2500 Kč.

V ceně je zahrnuto:

 • výchovně vzdělávací činnosti, materiální a personální zabezpečení
 • pracovní a výtvarný materiál, didaktické pomůcky, hračky
 • vybavení a údržba prostor, náklady na provoz a pojištění
 • celodenní strava a pitný režim

Máte zájem o přihlášení dítěte?

Zájemci budou přijímání dle data při odevzdání vyplněných dokumentů a uhrazených financí, které odpovídají zvolené docházce. Děti zájemců přijímáme do maximálně možné naplněnosti oddělení, při plné kapacitě není možné dítě přijmout.

Dokumenty k vyplnění:

 • Smlouva na dobu určitou
 • Vyjádření lékaře
 • Vyplněný evidenční list
 • Informovaný souhlas
 • Monitorovací list podpořené osoby
 • Potvrzení podpořené osoby na trh práce

Dokumenty ke stažení ZDE

Máte jakýkoliv dotaz?

Pište, volejte:

 • Lupinek.skolicka@seznam.cz
 • Lucie.lupinek@seznam.cz
 • Rezervace.lupinek@seznam.cz
 • Telefon: +420 774 168 645

Těšíme se na vás!

Témata podle týdnů

Jaké známe pohádky?

1. týden v červenci a v srpnu

 • Se skřítkem Lupínkem si povíme jaké známe druhy pohádek – loutkové, hrané, animované – posloucháme příběhy a děti vypráví dějovou linku – práce s obrázky, dějová posloupnost
 • Pohádkové postavy – dobro/zlo, význam pohádek
 • Bajky a jejich význam – audio ukázky, čtené
 • Převleky, masky
 • Pohádkové představení – uspořádáme nebo pozveme do školičky divadélko, zahrajeme si divadlo i s dětmi – O červené řepě – zapojíme všechny děti a mohou se v rolích střídat
 • Večerníček – písnička K. Černoch
 • Cizokrajné pohádky

Léto s Lupínkem

2. týden v červenci a v srpnu

 • Letní sporty – po souši i po vodě,nenecháme nic náhodě (kolo, koloběžka, plavání, míčové hry, tenis..)
 • Indiánské/Pirátské léto
 • Pirátské a námořnické historky a příběhy - co se děje pod hladinou
 • Indiánské pohádky, totem, teepee, souznění s přírodou
 • Indiánské čelenky, ozdoby, lapače snů
 • Táboření – kde můžeme tábořit, jak se chovat v lese, bezpečnost
 • Letní ovoce – co sklízíme v létě? – borůvky, ostružiny, maliny, letní jablka a hrušky, meruňky, třešně, rybíz…
 • Zelenina

Cestujeme křížem krážem po světě

3. týden v červenci a v srpnu

 • Svět nekončí za vrátky – světadíly, rozdíly v podnebí
 • Cestujeme se skřítkem Lupínkem – cizokrajné příběhy, jak se mluví ve světě? – co je vlajka?
 • Opakujeme dopravní prostředky
 • Kam můžeme cestovat?
 • Česká země náš domov
 • Cestujeme v mysli – fantazie – pohádky, rozvoj fantazie, děti dokončují příběhy, intuitivní malování při poslechu hudby….

Voda, živel i přítel

4. týden v červenci a v srpnu

 • Opakujeme význam vody v přírodě – koloběh vody, udržitelnost zdrojů, studánky a prameny
 • Rybník, řeka, moře – sladká a slaná voda
 • Obyvatelé vod – ryby, raci
 • Opakujeme bezpečnost
 • Hrajeme si s vodou – experimenty – tvorba krystalů, květiny a obarvená voda ve váze,..
 • Vodníci a Vodnice – pohádky a příběhy