Sdílené vyučování

Přicházíme s přáním přinést našim dětem svobodného rozvoje a vývoje i při zahájení povinné školní docházky.

Aktuálně komunikujeme s několika základními školami, které mají zkušenost a jsou nakloněné, možnosti domácího vzdělávání. Rádi bychom zahájili realizaci sdíleného vyučování v září 2020.

Přinášíme Vám zkušenosti matek, které již své děti vzdělávají v domácím prostředí a proč se pro tuto cestu rozhodly. Pokud to cítíte obdobně, kontaktujte nás, ať můžeme tuto potřebu realizovat.

Samotná organizace Sdílené vyučování Lupínek:

Kapacita cca 10 dětí, bez nutnosti každodenní návštěvy. Skupiny by byly heterogenní, aktuálně je předpoklad I. Stupeň ZŠ ( byť zde byl již projeven zájem u žáka 6. třídy). Zákonní zástupce dítěte by se finančně spolupodíleli na skutečných nákladech, které by byly vydány za sdílené vyučování.

Výuka by byla zastřešena jedním stálým pedagogem, ke kterému by přicházeli externí vyučující, dle své odbornosti.

Tímto bychom rádi oslovili paní učitelky např. na mateřské dovolené (opět možnost umístění dítěte v některém z našich předškolních provozů) či odborníky/odbornice v daných oborech, např. laborantka, veterinář architekt atd.. atd.., kteří jsou s výše popsaným přístupem ztotožněni a chtěli by být součástí realizace.

Přínos sdíleného vzdělávání:

Není zde dán důraz na hodnocení, ale na skutečnou znalost, která vyplývá z přijetí zodpovědnosti za osobní vzdělání. Podpora specializace dle zájmu jednotlivce. Hlubší rozvoj, který není omezen zvoněním či neúměrnou kapacitou žáků ve třídě. Maximální využití soustředěnosti. Nabídka dostatečného odpočinku a ukotvení znalostí a dovedností. Informace jsou zpracovány na základě prožitku, praktické zkušenosti. Stabilní a klidné prostředí, podporující přirozený vývoj mladého jedince.

Máte zájem o sdílené vyučování?

Napište nám na e-mail: lupinek.skolicka@seznam.cz, domluvíme si osobní schůzku, představíme prostory, předáme filosofii projektu, průběžně budeme zasílat newslettery o přípravách realizace.

Zkušenosti maminek, které již svá dítka vzdělávají:

„Domácí vzdělávání mi přináší možnost pružně reagovat na potřeby dětí. Přestože máme připravený rozvrh hodin, mohu jednotlivé předměty v rámci týdne měnit tak, jak jsou aktuálně děti schopné reagovat na probírané učivo. Nespornou výhodou je také možnost časové flexibility a změna prostředí výuky.“