Dětský školní klub Lupínek

Projekt je podpořen z EU fondu zaměstnanost. Tento projekt hradí veškeré náklady spojené s návštěvou Vašeho dítěte v Dětském Klubu Lupínek.

 • Aktuální volná kapacita: 9 míst
  Aktualizováno 15/9/2020

Dětský školní klub

 • Aktuálně probíhající projekt: CZ.03.1.51/0.0/0. 0/19_107/0016346

 • Zahájení provozu: 1.2.2019

 • Kapacita: 15 dětí I. Stupně ZŠ a jedna vychovatelka s asistencí

 • Provozní doba: po – pá 12:00 – 17:00

 • Možnost doprovodů ze ZŠ

 • Náklady spojené s pobytem Vašeho dítěte v Dětském Klubu Lupínek: zdarma

Telefon
+420 731 076 428

Příměstské tábory Dětského Klubu Lupínek

 • V období školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory Dětského Klubu Lupínek.

 • Provoz Příměstských táborů 8:00 – 16:00 ( případně 17:00, dle aktuálních potřeb a domluvy mezi provozovatelem a zákonným zástupcem)

 • Příměstské tábory jsou opět zdarma. Pokud je zajištěna strava, hradí zde rodič stravné.

 • Kapacita 15 dětí a vychovatelka s asistentem

Náplň aktivit Dětského Klubu

 • Hudba

 • Tanec

 • Pohyb

 • Kresba

 • Volná činnost

 • Komunikace

 • Příprava domácích cvičení, doučování

Doprovodné aktivity, nabídka externích lektorů

 • Keramika
 • Dětská jóga
 • Zobcová flétna atd…

Doprovodné aktivity jsou vypisovány vždy na nadcházející měsíc. Rodič a žák může reagovat na své potřeby v rámci osobního rozvoje a aktuálních zájmů.

Finance, které odpovídají nákladům za kroužek jsou hrazené přímo externímu lektorovi, ne provozovateli Dětského Klubu

Náplň Příměstských táborů

 • Letní turnusy 2019
  Toto léto bylo naprosto ukázkové. Tímto děkujeme rodičům za důvěru, kterou nám dali. Žáci měli připravené velice zajímavé výlety a dílčí aktivity. Během letních prázdnin děti I. Stupně ZŠ poznaly nové kamarády, navštívily spoustu zajímavých míst a prožily neuvěřitelné zážitky.
 • Příkladem pro Vás může být fotogalerie na fcb profilu Školička Lupínek či fcb profil Dětský Klub Lupínek. Jmenovitě: návštěva Pražské hvězdárny, Farma Soběhrdy, návštěva keramické dílny a práce na hrnčířském kruhu, ZOO Zájezd, ZOO Chuchle, Medvědárium v Berouně, Biokoridor v Chýni, Mořský svět v Holešovicích, Divadelní představení souboru Kubko a další naprosto úžasné aktivity.

Chtěli byste své dítě zapsat k návštěvám našeho Dětského Klubu

 • Kontakt: 777 641 472 či emailová adresa: lupinek.skolicka@seznam.cz
 • Dokumenty potřebné k zahájení spolupráce obdobně jako u dětský skupin či mikrojeslí získáte po domluvě v elektronické či tištěné podobě

Těšíme se na vás!