Informace pro rodiče

Platné pro provoz mikrojeslí i dětských skupin

Co potřebuje dítko do Lupínku

 • Bačkůrky: doporučujeme jakékoliv, které jsou dítěti pohodlné a příjemné. Žádáme, ne Crocs
 • Vhodné převlečení, které je přizpůsobené potřebám dítěte, ročnímu období a aktuálnímu počasí. Min. jeden komplet: ponožky, tepláčky, tričko, mikinu, spodní prádlo
 • Plínky: V každém provozu máme u přebalovacích pultů své „školičkové“ plínky, pokud zapomenete, nevadí. Dítě bude vždy přebalené a čisté. Nicméně vzhledem k dermatitidě, doporučujeme nosit si své.
 • Patron: Doporučujeme při zahájení adaptace, přijetí nové situace… zkušenosti. Pokud má dítko, svého např. plyšového kamaráda, samozřejmě ho může doprovodit i k nám. Rádi se seznámíme i s plyšovým přítelem.
 • 3 fotografie velikosti na pas. Využití fotografií: jedna fotografie slouží k označení místa dítěte v šatně. Druhá označuje lůžkoviny a třetí postýlku.

Stravování

 • Dětem s potravinovými alergiemi, intolerancemi a jinými specifickými potřebami  jsme povětšinou schopni zajistit oběd. Svačinky bývá třeba nosit vlastní. Vynasnažíme se vám a potřebám vašeho dítete vyjít vstříc. Ale i v  případě vlastních svačinek platí  částky uvedené v ceníku. Denně je zajištěn pitný režim, ovoce, zelenina a oběd s ohledem na specifika.

Striktně se distancujeme od označení „ Hlídárna“

 • Máme zpracovaný velmi kvalitní Plán výchovy a péče
 • Z výše zmíněného Plánu výchovy a péče vychází naše denní programy, které jsou přizpůsobené aktuálním potřebám, náladě, znalostem a dovednostem dětí
 • Přijímáme pouze plnohodnotně naočkované děti
 • Dětem předáváme to nejlepší z nás, morální hodnoty, sociální vazby a jistoty
 • Naše prostory jsou přizpůsobené, tak aby byla zajištěna bezpečnost dětí
 • Jsme pojištění
 • Naše hřiště je připraveno dle metodiky Lesních mateřských škol a herní prvky jsou certifikované
 • Máme vlastní parkoviště a plně vybavenou tělocvičnu
 • Nabízíme adaptační program a to zdarma
 • Zajišťujeme kvalitní stravování, splňujeme tzn. Zdravý koš a dodržujeme spotřební koš pro děti do 3 let a pro děti od 3 let věku
 • Zohledňujeme výchovné a stravovací specifika dětí
 • Naše filosofie se opírá o „Zdravý selský rozum“ a naše zkušenosti z praxe, velkou inspirací jsou pro nás: J.A. Komenský, N. Aldort a paní M. Montessori
 • Nejsme zastánci „bonbónových odměn“ za dobře vykonanou práci. Děti si uklízí svůj herní prostor, jelikož je potřeba, aby bylo v prostorách čisto a vlídně.
 • Příkladem může být: „ Pojďme si po sobě uklidit, je potřeba mít volný prostor, abychom si mohli společně zacvičit“
 • Říkáme si „tety“, jelikož vykonáváme činnost přístupem i náplní totožnou s aktivitou některého z Vašich rodinných příslušníku – přebalujeme, krmíme, uspáváme, těšíme, objímáme, oblékáme, smějeme se i pláčeme….
 • Dbáme na osobní kontakt, individuální přístup a komunikaci
 • Jsme tu pro Vás a Vaše děti každý den, dle Vašich přání a potřeb

Kvalifikace pečujících osob neboli tet

 • Naše kvalifikace se skládá z několika oborů, které jsou přípustné dle zákona o dětských skupinách. V našem „pečovatelském sboru“ se můžete setkat s: pedagogem MŠ, pedagogem s aprobací pro I. Stupeň ZŠ, zdravotní sestrou, porodní asistentkou, speciální pedagožkou, pracovnicí v sociálních službách, akreditovanou chůvou … atd… Důležité je zmínit, že každá z pečovatelek má letitou praxi v různých typech předškolního zařízení, pravidelně navštěvují akreditované kurzy první pomoci od Červeného kříže, dále jsou pravidelně vysílány na kurzy se zaměřením – výtvarným, péče a přístup k dětem, komunikační dovednosti atd…

Možnosti docházek a podmínky finanční spoluúčasti rodičů

 • Nabízíme několik typů možnosti docházek, nejlépe lze možnosti docházek rozdělit na tzn. Celotýdenní a dílčí neboli permanentky
 • Celotýdenní/Paušál: tedy Po – Pá 8-16 hodin

  Finanční refundace absence dítěte není možná. Pokud dítě není schopné navštěvovat dětskou skupinu, z důvodu závažného onemocnění, v čase trvající měsíc a déle, poskytovatel si dovoluje situaci zohlednit vyjímkou a přistupovat k situaci individuálně, dle závažnosti onemocnění. Výjimkou se rozumí mimořádná finanční refundace smluvené částky, za náklady spojené s pobytem dítěte v Dětské skupině. Finanční refundace poté vychází z délky absence a ze závažnosti onemocnění dítěte.
  Výjimka finanční povinností příjemce za pobyt svého dítěte v Dětské skupině, se nevztahuje na dovolené, a to i za předpokladu, že by absence dítěte v Dětské skupině z důvodu absence jiné, než ze zvlášť závažných zdravotních důvodů, trvala v délce 31 dnů a déle.

 • Permanentky: Rodič si může vybrat četnost návštěv dle svých potřeb, a to 2x a 3x do týde, opět 8.00 - 16 hodin. 
  Při výběru možnosti pravidelného navštěvování DS Školička Lupínek formou permanentky, není možná finanční refundace úhrady, nicméně rodič má možnost si nevyužité dny tzv. nahradit. Náhradu je možné využít v aktuálním měsíci absence dítěte či v měsíci následujícím. Náhrady se nesčítají a pokud nejsou využity, bohužel propadají. Součástí náhrady je i stravné. Náhradní docházku v dětské skupině, je nutné si předem domluvit ( a to na telefonním čísle DS, uvedeném viz výše) . Personál zařízení vždy vychází rodičům vstříc, nicméně musí se brát na zřetel kapacita prostor DS čipřekážky uvedené v Provozním řádu provozovatele.
  Výjimka finanční povinností příjemce za pobyt svého dítěte v Dětské skupině, se nevztahuje na dovolené, a to i za předpokladu, že by absence dítěte v Dětské skupině z důvodu absence jiné, než ze zvlášť závažných zdravotních důvodů, trvala v délce 31 dnů a déle.

 • Částka, která odpovídá rodiči vybrané docházky je přehledně zobrazena v ceníku provozovatele DS.
 • Platba probíhá dle Vámi vybraného rozsahu docházky a to bezhotovostní formou na bankovní účet Lupínek z.s. : 115 -1922990287/0100
 • Zákonný zástupce se zavazuje uhradit smluvenou částku do 24. dne předchozího měsíce na výše uvedený bankovní účet. Tedy na měsíc září bude částka přijata do 24. srpna.

Prostory našich provozů

 • Dva provozy dětských skupin jsou v přízemí. Provoz Mikrojeslí a DS Školička Lupínek III. Jsou poté v prvním patře budovy A.
 • Veškeré naše provozy jsou řádně zkolaudované a vybavené k záměru provozu výchovy a péče o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky.

Dokumenty spojené se zahájením docházky Vašeho dítěte ve Vámi vybraném oddělení

 • Rodiče a děti si oddělení provozu vybírají svobodně, překážkou může být pouze plná kapacita preferovaného oddělení
 • Je potřebné mít vyplněné dokumenty spojené s nástupem Vašeho dítěte již před zahájením první návštěvy

Jedná se o tyto dokumenty:

 • Smlouva o péči o dítě v dětské skupině
 • Evidenční list dítěte
 • Vyjádření lékaře
 • Informovaný souhlas GDPR
 • Potvrzení podpořené osoby na vazbu na trh práce

výše uvedené dokumenty, je potřebné aby byly předány nejpozději v den první návštěvy v zařízení.  Dokumenty ke stažení.

Každému dítěti je při zahájení docházky v DS přidělena karta, která je propojena s elektronickým evidenčním systémem. Ten eviduje příchody a odchody Vašeho dítěte.

Adaptační program:

 • Tento program zahajujeme na základně společné domluvy a to vždy po deváté hodině smluveného dne
 • Před zahájením těchto krátkodobých návštěv je potřebné mít vyplněné veškeré výše zmíněné dokumenty
 • Dítě je předáno kvalifikovaného personálu, jenž Vám bude osobně představen. Opět si vyměníme telefonní kontakty.
 • První návštěva zpravidla trvá hodinku. S rodičem se rozloučíme a vyšleme jej po tuto dobu „do terénu“. Občas dostáváme otázku, zda může být rodič přítomen. Ano, může. Nicméně upozorňujeme, že dítko moc dobře ví, že je maminka či tatínek přítomen a adaptace jako taková neprobíhá. K nastartování dobré nálady a důvěry slouží první návštěva, tzn. prohlídka. Na tuto první návštěvu vždy žádáme, aby spolu s rodiči přišla i slečna či mladý pán.
 • Je to velmi důležité. Dítko vidí, že je maminka uvolněná, přirozeně komunikuje, cítí se bezpečně a spokojeně. „Co je dobré pro maminku je dobré i pro mě“
 • Zpět k adaptačnímu programu. Pokud by během první návštěvy dítko tetám sdělovalo, že je již unavené, přijalo již příliš vjemů či emoce, které jsou spojené s nervozitou z první návštěvy začínají přesahovat míru, která je pro náš cíl… tedy super start docházky s nadšením, zvědavostí a odhodláním zažít něco nového a prímového, je mamince zavoláno. „maminko, pro dnešní den bychom návštěvu ukončili. Nechceme, aby k nám Vaše dítko chodilo nerado a se smutkem. Nemusíte se bát. Z našich zkušeností se víc bojí maminka než dítko, ale i to je součástí naší práce. A troufáme si říci, že dle velmi pozitivních referencí svou práci umíme dělat dobře😊
 • Postupně dle možností dítěte a rodiny postupujeme směle k nastartování dobrého podhoubí pro skvěle prožité chvíle.
 • Tento program je nastaven zdarma a prosíme o jeho využití. Děláte to pro své dítko a je důležité, abychom my dospěláci udělali vše pro to, abychom eliminovali stres ze strachu z nového zkušenosti.
 • Období krátkodobých návštěv může trvat až tři týdny. Jedná se o velmi individuální program, k Vašim potřebám přistupujeme vždy velmi citlivě a otevřeně.

Veřejně vyvěšené dokumenty v jednotlivých provozech:

 • Provozní řád
 • Plán výchovy a péče
 • Informovaný souhlas GDPR
 • Krizový a traumatologický plán
 • Ceník

Dítě je mladší dvou let

 • Aktuálně zákon hovoří o 92 hodinách, které může dítě mladší dvou let strávit v obdobném zařízení jako jsou naše dětské skupiny. Díky našemu elektronickému evidenčnímu systému, máme vždy přehled kolik hodin již Vaše dítě v našem provozu strávilo a kolik Vám ještě zbývá.

GDPR

 • Zákon, který navazuje na občanský zákon, samozřejmě respektujeme a dodržujeme. Důležité je zmínit, že základní informace o Vás a Vaší rodině získáváme na základě zákona o dětských skupinách.
 • Přesto v našich provozech je veřejně vyvěšen informovaný souhlas, jak nakládáme s dokumenty s Vašimi údaji.
 • Pokud nesouhlasíte s prezentací fotografií Vašeho dítěte na našich webových stránkách či fcb profilu, toto Vaše vyjádření plnohodnotně respektujeme a řídíme se jím.

Povinná předškolní docházka a individuální vzdělávání

 • Pokud je dítko již „opravdovým“ předškolákem a jste v našem provozu spokojeni, nemusíte nás opouštět, abyste splnili povinnou předškolní docházku.
 • S předškoláky pracovat umíme a kvalifikace pečující osoby, která se věnuje oddělení, jenž je svým programem zacílen pro výchovu a péči pro děti 4 -7 let, je pedagog MŠ s dvacetiletou praxí.
 • Individuální vzdělávání předškoláka, tedy možnost přezkoušení a kontrola předškolní zralosti a dovedností umíme zajistit. Spolupracujeme s akreditovanou soukromou školkou, tedy tzn. rejstříku MŠMT

První schůzka

 • Na telefonním čísle: 777641472 či na emailové adrese lupinek.skolicka@seznam.cz, je možné si domluvit první nezávaznou schůzku. Naše provozy sídlí na adrese: Masarykova 623, 252 19 Rudná u Prahy
 • Prohlídky organizujeme ve všední dny, po předchozí domluvě, a to vždy po 15:00
 • Na první schůzku zveme oba rodiče a dítko.
 • Žádáme, připravte si všetečné i méně všetečné otázky, na veškeré velmi rádi odpovíme 😊