Dětské skupiny
- finanční spoluúčast rodičů

Pro děti, které navštěvují Školičku Lupínek I., II. a III. nabízíme několik typů možnosti docházek, nejlépe lze možnosti docházek rozdělit na tzn. Celotýdenní a dílčí neboli permanentky. Finanční spoluúčast rodičů je aktuálně odvyslá od věku dítěte.

Veškeré níže uvedené částky představují měsíční položku pravidelné platby.

CENÍK 1 - ceník platný od 1.4. 2023 pro děti, kterým před 1.9. školního roku nebyly 3 roky.

Ilustrační příklad - dítě starší 3. let po 31.8. příslušného roku: Anička se narodila 20.8., do dětské skupiny nastoupila 1.8. na měsíc srpen, příjemce služby hradí dle ceníku č. 1. Jelikož 20.8. oslavila Anička 3 roky, od 1.9. je vnímána jako dítě starší 3. let příslušného roku a dochází ke změně, kdy je příjemci služby připraven dodatek upravující částku za pobyt dítěte v DS, platba poté vychází z aktuálně platného ceníku č.2. Platba je zasílána na účet poskytovatele služby, a to bez vyzvání, do ukončení platnosti smlouvy o péči o dítě v dětské skupině. 

Celotýdenní docházka 

8.00 - 16.00
4720Kč
Stravné
1800 Kč
Členský příspěvek
2400Kč

Návštěvy 2x týdně

8.00 - 16.00
3218 Kč
Stravné
720 Kč
Členský příspěvek
912 Kč

Návštěvy 3x týdně

8.00 - 16.00
4172 Kč
Stravné
1080 Kč
Členský příspěvek
1368 Kč

CENÍK 2 - ceník platný od 1.4. 2023 pro děti, kterým před 1.9. školního roku byly 3 roky.

Ilustrační příklad - dítě starší 3. let po 31.8. příslušného roku: Anička se narodila 20.8., do dětské skupiny nastoupila 1.8. na měsíc srpen, příjemce služby hradí dle ceníku č. 1. Jelikož 20.8. oslavila Anička 3 roky, od 1.9. je vnímána jako dítě starší 3. let příslušného roku a dochází ke změně, kdy je příjemci služby připraven dodatek upravující částku za pobyt dítěte v DS, platba poté vychází z aktuálně platného ceníku č.2. Platba je zasílána na účet poskytovatele služby, a to bez vyzvání, do ukončení platnosti smlouvy o péči o dítě v dětské skupině. 

Celotýdenní docházka 

8.00 - 16:00
8820 Kč
Stravné
1800 Kč
Členský příspěvek
2400 Kč

Návštěvy 2x a 3x do týdne / Permanentky

Návštěvy 2x týdně

8.00 - 16:00
4858 Kč
Stravné
720 Kč
Členský příspěvek
912 Kč

Podmínky pro platby, přihlašování a náhrady najdete na stránce >>

Návštěvy 3x týdně

8.00 - 16.00
6632 Kč
Stravné
1080 Kč
Členský příspěvek
1638 Kč