Dětský klub Lupínek

PROJEKT DĚTSKÉHO KLUBU BYL UKONČEN KE 31.12.2022

Dětský klub

 • Ukončený projek: CZ.03.1.51/0.0/0. 0/19_107/0016346

 • Zahájení provozu: 1.2.2021

 • Ukončení provozu: 31.12.2022
 • Kapacita: 15 dětí I. Stupně ZŠ a jedna vychovatelka s asistencí

 • Provozní doba: po – pá 12:00 – 17:00

 • Možnost doprovodů ze ZŠ - ZDARMA

 • Náklady spojené s pobytem Vašeho dítěte v Dětském Klubu Lupínek - ZDARMA

Telefon
+420 731 076 428

Příměstské tábory Dětského Klubu Lupínek

 • V období školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory Dětského Klubu Lupínek.

 • Provoz Příměstských táborů 8:00 – 16:00 ( případně 17:00, dle aktuálních potřeb a domluvy mezi provozovatelem a zákonným zástupcem)

 • Příměstské tábory jsou opět zdarma. V případě zájmu o naše stravování hradí rodič stravné.

 • Kapacita 15 dětí a vychovatelka s asistentem

Náplň aktivit Dětského Klubu

 • Hudba

 • Tanec

 • Pohyb

 • Kresba

 • Volná činnost

 • Komunikace

Doprovodné aktivity, nabídka externích lektorů

 • Hudební kroužek
 • Dramatický kroužek
 • Flétna
 • Výtvarný kroužek

Doprovodné aktivity jsou vypisovány vždy na nadcházející měsíc. Rodič a žák může reagovat na své potřeby v rámci osobního rozvoje a aktuálních zájmů.

Finance, které odpovídají nákladům za kroužek jsou hrazené přímo externímu lektorovi, ne provozovateli Dětského Klubu

Náplň Příměstských táborů

 • Letní turnusy 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • Děkujeme rodičům za důvěru, kterou nám každoročně dávají. Po dobu pořádání našich letních táborů jsme společně poznali přírodní živly, oslavili svátky roku. Navštívili jsme rozličné ZOO, užili si divadelních představení, viděli jsme opidium, hrady, lesy a dokonce i herničku. Během letních prázdnin děti I. Stupně ZŠ poznaly nové kamarády, prožily neuvěřitelné zážitky.
 • Příkladem pro Vás může být fotogalerie na fb profilu Školička Lupínek či galerie aktivit přímo na našem webu.
 • Jmenovitě: návštěva Pražské hvězdárny, Farmapark Soběhrdy, návštěva keramické dílny a práce na hrnčířském kruhu, ZOO Zájezd, ZOO Chuchle, Medvědárium v Berouně, Biokoridor v Chýni, Mořský svět v Holešovicích, herna Superland, Nižbor, statek Merlin, Divadelní představení souboru Kubko a další úžasné aktivity.