Komunitní škola

Přicházíme s přáním přinést našim dětem svobodný rozvoj a vývoj při zahájení povinné školní docházky.

Těšíme se na Vás při prvním setkání 1.9.2022 v 9h.
Od 5.9. se budeme již pravidelně setkávat od 8.30h.

Startovní snížené školné - 7.000 Kč / měsíc 
Nabídka sníženého školného platí pro ty, kteří se přihlásí do konce roku 2022.
Cena je fixována do konce školního roku 2022/2023.

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Pokud cítíte, že Vaše dítko potřebuje individuální přístup a lépe se cítí v malém kolektivu. Chcete dítě podporovat v jeho přirozeném vývoji, součástí edukačního procesu svého dítěte, ale přitom dítěti dopřát kamarády - je komunitní vzdělávání tou pravou cestou.

Jak začít?
Rozhodnout se!
S rozhodnutím je důležité si položit několik zásadních otázek:
- jaké je mé dítě
- jaký jsem já rodič
- co pro mě znamená vzdělání a vzdělávání

Co dál?
Je nutné, aby Vaše dítě bylo zapsané ve státní ZŠ, a to nejpozději do 30.4. roku, kdy dovrší 6 let.
Z osobní zkušenosti víme, že ne každá ZŠ, umožňuje individuální vzdělávání. Ty, které ho v našem okolí podporují vám rády osobně doporučíme. Komunikace se zástupci doporučených škol je velice příjemná. Za tento přístup jsme velice vděčné.
Zákonné náležitosti zápisu do ZŠ najdete ve Školském zákoně č. 561/2004 Sb. §36, odklad školní docházky poté §37
Žádost o individuální vzdělávání (dále jen IV), vyřizuje každá škola individuálně.
Je k ní třeba doložit vyjádření z Pedagogicko psychologické poradny. I tu vám rády pomůžeme na základě našich zkušeností vybrat.
Předáním žádosti splníte legislativní nároky a už je jen na vás, na zákonném zástupci svého dítěte, rozhodnutí jakým způsobem chcete své dítě vzdělávat.
Níže přikládáme také odkazy na webové stránky či facebookové skupiny, které se tématice věnují.

Osobní motivace, osobní přístup.

Start komunitního vzdělávání v Lupínku, vychází z osobních potřeb.
Jak můj syn rostl, věděla jsem, že je potřeba mu nabídnout jiný přístup než nabízí státní školský systém.
A že i já jako rodič potřebuji jiný přístup.
Nevzdávám se zodpovědnosti za vzdělání svého dítěte. Naopak. Jen vím, že státní základní škola, není cestou pro nás.
Necítila jsem ani potřebu alternativního přístupu.
Chci jediné, aby mé dítě chodilo do školy rádo, aby měl radost z každé nové dovednosti a znalosti. Aby paní učitelka měla ráda svou profesi, poslání... k dětem přistupovala s citem, láskou a s uvědoměním, že je důležité předat nejen vědomosti, ale také morální hodnoty.

Přeji si, aby měl můj syn dostatečný prostor pro pohyb. Představa, že můj šestiletý syn, nese na zádech těžkou aktovku, minimálně čtyři hodiny sedí v lavici, aby večer seděl na domácími úkoly, má přání nenaplňuje.

 

 

Připravili jsme pro Vaše děti komunitní vzdělávání, které nabízí:
- start v 8:30
 - maximální počet 15 žáků
- dostatek prostoru pro přirozený pohyb
- komplexní předávání informací - "Škola hrou"
- inspiraci z Jenského školy
- odpolední program aktuálně do 31.1.2023 zdarma - Dětský klub Lupínek
- kvalifikované a laskavé pedagožky
- heterogenní skupinu, vhodnou pro žáky 0. - 1. stupeň ZŠ 

Cena: 10.000 Kč  za měsíc. V letních měsících 20% z běžné platby.
(Tato cena je platná pro nově příchozí po 1.1.2023.)

Přínos komunitní školy:

Není zde dán důraz na hodnocení, ale na skutečnou znalost, která vyplývá z přijetí zodpovědnosti za osobní vzdělání. Podpora specializace dle zájmu jednotlivce. Hlubší rozvoj, který není omezen zvoněním či neúměrnou kapacitou žáků ve třídě. Maximální využití soustředěnosti. Nabídka dostatečného odpočinku a ukotvení znalostí a dovedností. Informace jsou zpracovány na základě prožitku, praktické zkušenosti. Stabilní a klidné prostředí, podporující přirozený vývoj mladého jedince.

Máte zájem o komunitní školu?

Napište nám na e-mail: lupinek.skolicka@seznam.cz, domluvíme si osobní schůzku, představíme prostory a pedagožky..

Zkušenosti maminek, které již svá dítka vzdělávají:

„Domácí vzdělávání mi přináší možnost pružně reagovat na potřeby dětí. Přestože máme připravený rozvrh hodin, mohu jednotlivé předměty v rámci týdne měnit tak, jak jsou aktuálně děti schopné reagovat na probírané učivo. Nespornou výhodou je také možnost časové flexibility a změna prostředí výuky.“