Příměstský tábor Lupínek 2023

 pro žáky I. stupně ZŠ

Děti srdečně uvítáme  v časech 7.30 - 16:00

Cena týdenního turnusu je 3650 Kč. V částce je kromě programu zahrnuté i stravné a pitný režim. 

Součástí platby nejsou výlety. Úhrada za dopravu a vstup na aktivitu se bude hradit dle skutečných nákladů za aktivitu. Částku  se  dozvíte včas. Finance se hradí v hotovosti vychovatelce, a to nejpozději před odjezdem na výlet. 

Služba je nabízena žákům I. stupně ZŠ. Kapacita zařízení 15 žáků.

Zájemci budou přijímání dle data odevzdání vyplněných dokumentů.

Dokumenty k vyplnění

 • Přihláška
 • Informovaný souhlas

Dokumenty ke stažení ZDE

Máte jakýkoliv dotaz?

Pište, volejte:

 • Lupinek.skolicka@seznam.cz
 • Lucie.lupinek@seznam.cz
 • Rezervace.lupinek@seznam.cz
 • Telefon: +420 774 168 645

 

Témata podle týdnů

Rozpis ativit jednotlivých týdnů 

pro žáky I. stupně ZŠ

Malý vědec
24.7. - 28.7.

Volná kapacita: 14 dětí

 • práce s mikroskopem, výroba preparátů
 • elekřina – klopné obvody - sada
 • vesmír, hvězdy, planety
 • výroba slizu, výroba sopky, pokusy
 • přírodní vědy –hrátky s vodou Archimede, Archimede
 • rtg budka a radiace
 • svět virů a bakerií – otisk ruky/prstu
 • okolní svět pod lupou

Výlety – Trilopark / Planetárium

.

Ze života zvířat
7.8. - 11.8.

 

Volná kapacita: 13 dětí

 • dělení zvířecích druhů
 • zvířata chráněná, ohrožené druhy, ochrana přírody
 •  naučíme se na kterých kontinentech a v jakých podmínkách žijí
 • hádání zvoleného zvířete
 • pariziti a symbioza
 • čím zvířata pomáhají, v čem jsou nám inspirací
 • modelování Zoologické zahrady

Výlety - Zoo zájezd , Zverimex Rudná, Equiservis, papoušci Ptice

Zdravý týden
14.8. - 18.8.

 

Volná kapacita: 13 dětí

 • zdravá strava – teorie i praxe - vaření. 
 • tělo – vznik, vkladba, rozdílnosti
 • výroba modelu těla
 • smysly – testování chuti, čichu, simulace slepoty
 • mozek – pamět, postřeh
 • nemoci včetně civilizačních chorob
 • lékařský den – KPR a první pomoc
 • sportovní klání

Výlety - sportovní den v Nučicích, Sanitka – Medivac

 

LÉTO 2023 Dětské skupiny

pro děti od 12 měsíců do 7 let

Během letních měsíců nás čeká: „Se skřítkem Lupínkem z pohádky do pohádky“

 • Jaké známe pohádky?
 • Léto s Lupínkem
 • Cestujeme křížem krážem po světě
 • Voda, živel i přítel

Cena

Týden v naší dětské skupině je ohodnocen finanční spoluúčastí zákonných zástupců  3150 Kč.

V ceně je zahrnuto:

 • výchovně vzdělávací činnosti, materiální a personální zabezpečení
 • pracovní a výtvarný materiál, didaktické pomůcky, hračky
 • vybavení a údržba prostor, náklady na provoz a pojištění
 • celodenní strava a pitný režim

Máte zájem o přihlášení dítěte?

Zájemci budou přijímání dle data při odevzdání vyplněných dokumentů a uhrazených financí, které odpovídají zvolené docházce. Děti zájemců přijímáme do maximálně možné naplněnosti oddělení, při plné kapacitě není možné dítě přijmout.

Dokumenty k vyplnění:

 • Smlouva na dobu určitou
 • Vyjádření lékaře
 • Vyplněný evidenční list
 • Informovaný souhlas
 • Potvrzení podpořené osoby na trh práce

Dokumenty ke stažení ZDE

Máte jakýkoliv dotaz?

Pište, volejte:

 • Lupinek.skolicka@seznam.cz
 • Lucie.lupinek@seznam.cz
 • Rezervace.lupinek@seznam.cz
 • Telefon: +420 774 168 645

Těšíme se na vás!

Jaké známe pohádky?

1. týden v červenci a v srpnu

 • Se skřítkem Lupínkem si povíme jaké známe druhy pohádek – loutkové, hrané, animované – posloucháme příběhy a děti vypráví dějovou linku – práce s obrázky, dějová posloupnost
 • Pohádkové postavy – dobro/zlo, význam pohádek
 • Bajky a jejich význam – audio ukázky, čtené
 • Převleky, masky
 • Pohádkové představení – uspořádáme nebo pozveme do školičky divadélko, zahrajeme si divadlo i s dětmi – O červené řepě – zapojíme všechny děti a mohou se v rolích střídat
 • Večerníček – písnička K. Černoch
 • Cizokrajné pohádky

Léto s Lupínkem

2. týden v červenci a v srpnu

 • Letní sporty – po souši i po vodě,nenecháme nic náhodě (kolo, koloběžka, plavání, míčové hry, tenis..)
 • Indiánské/Pirátské léto
 • Pirátské a námořnické historky a příběhy - co se děje pod hladinou
 • Indiánské pohádky, totem, teepee, souznění s přírodou
 • Indiánské čelenky, ozdoby, lapače snů
 • Táboření – kde můžeme tábořit, jak se chovat v lese, bezpečnost
 • Letní ovoce – co sklízíme v létě? – borůvky, ostružiny, maliny, letní jablka a hrušky, meruňky, třešně, rybíz…
 • Zelenina

Cestujeme křížem krážem po světě

3. týden v červenci a v srpnu

 • Svět nekončí za vrátky – světadíly, rozdíly v podnebí
 • Cestujeme se skřítkem Lupínkem – cizokrajné příběhy, jak se mluví ve světě? – co je vlajka?
 • Opakujeme dopravní prostředky
 • Kam můžeme cestovat?
 • Česká země náš domov
 • Cestujeme v mysli – fantazie – pohádky, rozvoj fantazie, děti dokončují příběhy, intuitivní malování při poslechu hudby….

Voda, živel i přítel

4. týden v červenci a v srpnu

 • Opakujeme význam vody v přírodě – koloběh vody, udržitelnost zdrojů, studánky a prameny
 • Rybník, řeka, moře – sladká a slaná voda
 • Obyvatelé vod – ryby, raci
 • Opakujeme bezpečnost
 • Hrajeme si s vodou – experimenty – tvorba krystalů, květiny a obarvená voda ve váze,..
 • Vodníci a Vodnice – pohádky a příběhy

Co jsme zažili v roce 2022! 

Podzimní Lupínek 2022

Příměstský tábor Lupínek 2022

 ZDARMA pro žáky I. stupně ZŠ
projekt OPZ CZ.03.1.51/0.0/19_107/0016346 byl ukončen ke dni 31.12.2022

Projekt dětského klubu - tedy i příměstský tábor, byl hrazen z fondu evropské unie - OPZ -CZ.03.1.51/0.0/19_107/0016346 , který skončil ke dni 31.12.2022

Služba je nabízena žákům I. stupně ZŠ. Kapacita zařízení 15 žáků.

Zájemci budou přijímání dle data odevzdání vyplněných dokumentů.

Dokumementy k vyplnění

 • Přihláška
 • Prohlášení lékaře
 • Informovaný souhlas
 • Monitorovací list podpořené osoby – oba zákonní zástupci
 • Potvrzení vazba na trh práce podpořené osoby – oba zákonní zástupci

Dokumenty ke stažení ZDE

Máte jakýkoliv dotaz?

Pište, volejte:

 • Lupinek.skolicka@seznam.cz
 • Lucie.lupinek@seznam.cz
 • Rezervace.lupinek@seznam.cz
 • Telefon: +420 774 168 645

 

Témata podle týdnů

Rozpis ativit jednotlivých týdnů v ČERVENCI

 ZDARMA pro žáky I. stupně ZŠ

ZE ŽIVOTA STROMŮ
11. - 15.7. 

 • Seznámení z největšími stromy světa
 •  Znalostní hra stromy ,,Najdi, chyť, přines, ukaž smrk, dub,keř do časového limitu. 
 •  Sportovní soutěže +kreslení největšího stromu do písku
 • Filmové představení LORAX
 • Výtvarná činnost Můj strom (Velký formát) + Závěrečná vernisáž děl
 •  Výletem za medvědy (Beroun) Vlakem +frotáž kůry, listí apod.
  (S sebou svačina, oběd, pití , drobné na MHD)

.

INDIÁNSKÝ ŘEV
18. - 22.7.

 • Seznámení s indiánskými kmeny světa
 • Nácvik indiánského tance a vymyšlení vlastních indiánských jmen.
 • Výlet po stopách indiánů 
 • Hra Hledání pokladů 
 • Hra o přežití mezi stromy (Indiánský provazový labirint ) (Nučice-Les)
 • Stezka odvahy ve dvojici, pro odvážné. Návštěva Zverimexu Rudná
 • Celodenní výlet Řepy – hřiště (skotačení pod stromy)
  (S sebou svačina, oběd, pití , drobné na MHD)

SPORTOVNÍ TÝDEN
25. - 29.7.

 • - Seznámení se sporty celého světa, bezpečnost a orientace ve sportu na suchu i na vodě. Soutěže v oblékání sportovní výstroje s pomůckami . 
 • Hřiště Branka (Rudná) , sportovní soutěže pro zdatné i začátečníky
 •  Návštěva místní kuželkárny Rudná
 • Hra Bingo(papírky s čísly
 • Týmové plnění sportovních disciplín (Nučice- freesbe park)
 • - Jumpark Zličín
  (S sebou svačina, oběd, pití , drobné na MHD)

 

Rozpis ativit jednotlivých týdnů v SRPNU

 ZDARMA pro žáky I. stupně ZŠ

MALÍŘEM BEZ BAREV
1. - 5.8. 

 • Malířské techniky 

 •  Výletem ke kostelu v Rudné .  A4, Krajinomalba

 • Frotáž podrážek, bot a jiných. 

 •  Velkoplošné formáty malba s hudbou 

 • Celodenní výlet Národní muzeum  Praha .
  (Děti do 15.let ZDARMA)
  (S sebou svačina, oběd, pití , drobné na MHD)

.

DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ
8. - 12.8. 

 • Seznámení s profesí Detektiva
 • Sherlock Holmes a Pes Baskervillský
 • Exkurze- Místní Policejní stanice
 • Celodenní hra ve městě Rudná - TAJNÁ ZPRÁVA
 • Daktyloskopie
 • Spaní v Klubu 
 • Stezka odvahy v areálu Klubu.

SKOTAČENÍ NARUBY
15. - 19.8. 

 • Co se dá dělat Naruby. Pozpátku apod.
 • Vymyšlení vlastního jazyka pro dorozumění. 
 • Celodenní hra – Přirostlo nám dvojče.
 • Vycházka Lidl Rudná – nákup odměny.
 • Orientační běh
 • Zážitkové rochnění v bahně s pátráním v lese
 • Kimovi hra 
 • Celodenní výlet Chýně, opékání buřtů.

AFRIKA V RYTMU TANCE
22. - 26.8. 

 • Seznámení s Afrikou 

 • Výroba Masky válečníka

 • Poslech Africké hudby 

 •  Nácvik afrického tance,

 • Hra posílání signálů .

 • Výletem dětské hřiště Drahelčice.

 •  Celodenní výlet Park Ladronka, Výstup na rozhlednu Šiška se skotačením na polštářovém hřišti (250Kč/ vstup +oběd).
  Svačinu, pití a drobné na MHD prosíme s sebou
 •  Představení afrických tanců v maskách – Disko

ŽIVÉ PEXESO
29. - 31.8. 

 • Seznámení s pexesem v živé podobě 

 •  Výroba vlastního pexesa, Hra

 • Pexeso na dálku

 •  Výlet Chýně a koupání u rybníka.
  (Svačina, pití s sebou +drobné kapesné)

 •  Výroba lodiček 

 • Výlet, Rudná nádrž 

 • Spaní pod širákem (Spacáky).

 • Tajná stezka Odvahy v areálu Klubu.